Arbeidsovereenkomsten

In een arbeidsovereenkomst staan afspraken die jij met je werknemers maakt. Dit document is voor beide partijen enorm belangrijk. Een overeenkomst zorgt ervoor dat je werknemers weten wat hun rechten en plichten zijn. Arbeidsovereenkomsten moeten voldoen aan bepaalde wetten en regels. Laat Valkering De Graaf Accountants je helpen!

Wat staat er in een arbeidsovereenkomst?

Het belangrijkste aan een arbeidsovereenkomst is duidelijkheid. Je wilt geen miscommunicatie veroorzaken tussen jou en je werknemer(s). Bovendien is het voor jou als ondernemer van belang dat er geen fouten staan in de overeenkomst. Wanneer er zich problemen voordoen, staat je werknemer er namelijk altijd beter voor. Duidelijke taal is dus zeer belangrijk. Dit staat er in ieder geval in je arbeidsovereenkomst:

  • Alle persoonlijke informatie van je werknemer
  • Datum van de indiensttreding
  • Het salaris
  • Informatie over de proeftijd en de opzegtermijn
  • Beknopte functieomschrijving inclusief functietitel
  • Duur van het dienstverband en het aantal werkuren
  • Informatie over een eventuele cao

Pensioenregeling

Het is zeer belangrijk dat je arbeidsovereenkomst juridisch correct is. De wet- en regelgeving kan ingewikkeld zijn én verandert regelmatig. Onze experts zijn continu op de hoogte van deze regels. Je kunt het opstellen van arbeidsovereenkomsten volledig aan ons overlaten. Ook voor slechts een second opinion kun je bij ons terecht.

Een stap verder: het personeelsreglement

Dit is een iets informeler document. Hierin staat vermeld wat er verder van de medewerker wordt verwacht en wat de gang van zaken is binnen het bedrijf. Je kunt hierin vertellen waar het bedrijf voor staat, wat jullie missie en visie zijn en wat de bedrijfscultuur is. Ook neem je hier bijvoorbeeld in op hoe men zich ziek kan melden, vrij kan vragen en cursussen kan volgen. Je kunt het personeelsreglement zo uitgebreid maken zoals jij zelf wilt. Wij geven je graag wat tips!